09:00 - 20:00
pon-pet // mon-fri
ODPRTO // OPEN FOR PUBLIC

Središce Nove Gorice je obogateno s centrom kreativnih praks, ki nastaja skozi združevanje kreativnosti, inovativnosti, podjetništva, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja. Center spodbuja inovativnost v kulturno-kreativnih industrijah, eksperimentalno
raziskovanje skozi napredne delavnice, razvojne projekte in produktivno druženje. Ekscenter je eden poglavitnih projektov Evropske prestolnice kulture GO!Borderless 2025.

 

The downtown of Nova Gorica is enriched by a new center of creative practices, which is emerging from the synergic combination
of creativity, innovation, entrepreneurship, art, education and research. It encourages innovation in the culture-creative industries, experimental research through advanced workshops, the development of projects and all in all bolster productive socialising. It is one of the major projects of the European Capital of Culture Go!Borderless 2025.

OKTOBER 2021

// 12.10. - 16.00-17.30 Podjetniški eksperiment

 

Podjetniški eksperiment je interesna dejavnost, ki omogoča razvoj veščine podjetnosti in se izvaja v osnovnih šolah. Zanimiv je zaradi svoje drugačnosti in prav zato so ga učenci dobro sprejeli. Na delavnicah spodbujamo kreativnost, inovativnost in podjetnost.

 

https://popri.si/podjetniski-eksperiment/

 

- - - - - - - - - - - - - -
// 20.10. - 18:00 konS delavnica: "Kakšne oblike je zvok” // konS Workshop: “What's the form of sound?”

Delavnica za otroke 10+ // Workshop for kids 10+

 

SI: Delavnice za otroke in mlade, ki jih izvajamo v okviru projekta konS, predstavljajo seri-jo razburljivih in navdihujočih raziskovanj, učenja in ustvarjanj. Izvajamo jih, da bi bolje razumeli najsodobnejša dognanja v znanosti in novih tehnologijah, ki jih preko raziskoval-ne umetnosti premišljamo za posameznika in družbo.
Kako bi lahko pogledali v zvok? Kakšne oblike bi odkrili, če bi zvok spremenili v podobo?
Če bi radi izvedeli, kako lahko vidimo zvok, vabljeni, da se nam pridružite na delavnici iz-delovanja ‘’sinestetičnega’’ kabla. Z izdelanim kablom bomo povezali poljubne proizvajalce zvoka (računalnik, telefon, mp3 predvajalnik… ) in ekran. Kabel deluje tako, da signale, ki običajno nosijo informacijo barvnosti in svetlosti pikslov, zamenjamo z zvočnimi signali.
S hkratnim opazovanjem nastalih podob in poslušanjem zvoka bomo lahko opazovali lastnosti zvoka, ki bi jih samo s poslušanjem težko opazili. Ob tem bomo spoznali še delova-nje diod, osnove spajkanja, kako delujeta VGA in avdio kabel in še kaj!

 

EN: We are creating these workshops for children and young people as a part of the konS project. They present a series of exciting and inspiring explorations, studies and creation. We hope to teach and provide a better understanding of modern technology and science and present it to the public trough research art.
How could we look at sound? What shapes would we discover if we made sound into an image? If you would like to know how we can see sound, you are welcome to join our workshop, where we will be making a synesthetic cable. We will use the cable we create to connect different sound generators (computers, phones, mp3 players …) with a screen. The cable uses the signals that would usually hold information about color and brightness of the pixels and replaces it with sound signals. By listening to the sound and watching the images at the same time we will be able to notice different qualities of sound, that we wold miss by only listening to it. We will also learn about diodes, the basics of sol-dering , how VGA and audio cables work and more!

SEPTEMBER 2021

- - - - - - - - - - - - - -
// 7. 9. — 16.00 Festival Invisible Cities // Invisible Cities Festival: Round Table “The Theatre outside the theatres”
Sodelovanje z // In collaboration with Quarantasettezeroquattro (Gorizia) (*in en-glish)


SI: Okrogla miza “The Theatre outside the theatres” bo gostila pogovor med režiserji, scenaristi in producenti o premičnih vrstah performansev s pomočjo brezžičnih slušalk. Diskusija se bo odvijala v smeri različnih formatov, ki se jih bo predstavljalo v prihodnjem letu.

EN: Round Table “The Theatre outside the theatres” is a speech between directors, play-wrights and producers on traveling performances with wireless headphones. Different formats will be discussed to be presented in the next year.- - - - - - - - - - - - - -
// 10. 9. - 15.30 Festival Invisibile cities (47/04) Round table "Relational arts and performances”.
Sodelovanje z // In collaboration with Quarantasettezeroquattro (Gorizia) (*in en-glish)
Druga lokacija! Gradišče ob Soči (IT) // Outside location!, Gradisca d’Isonzo (IT)


SI: Na okrogli mizi "Relational arts and performances” bo predstavljeno tudi sodelovanje festivala Invisible cities organizatorja Quarantasettezeroquattro z Xcentrom in prihodnji projekti relacijske umetnosti v Novi Gorici.(*v angleškem jeziku)

EN: Round table "Relational arts and performances” will present also the future collabora-tion between Invisible cities Festival (Quarantasettezeroquattro) and Xcenter and future projects of relational arts in Nova Gorica. (*in english)- - - - - - - - - - - - - -
// 10. 9. - 20:00 BridA v sklopu rezidenčnega programa R.o.R predstavlja: “Mazači in šarlatani “O šarlatanih in mazačih”

Pogovor s kolektivom Gli Impresari
Pogovor bo vodila Vesna Humar

Gli Impresari (Edoardo Aruta, Marco Di Giuseppe, Rosario Sorbello) je mlad in mednarodno uveljavljen umetniški kolektiv iz Italije, ki deluje od leta 2014 in se ukvarja z raziskovanjem tistih oblik umetniške produkcije, ki so rezultat intelektualnih špekulacij in tehničnih inovacij, ki vodijo in defi-nirajo poti razvoja in dojemanja naše vizualne kulture. Delo kolektiva je interdisciplinarno, dotika se tako intermedijskih kot tradicionalnih umetniških praks. Njihovi umetniški projekti so prostorske postavitve, skulpture, instalacije – pogosto prepletene s performansi in interaktivnimi vložki - prežetimi s kompleksno in raznoliko umetniško izpovedjo, ki sega od učinkov čudeža, ki jih utelešajo gledališki pripomočki, do medijske moči skrite v prvih kinematografskih projekcijah. Več o kolektivu in njihovih referencah: http://www.gliimpresari.com/

Vstop prost! Pogoj PCT obvezen!

Ob podpori Mestne občine Nova Goria in Regione autonoma FVG
V sodelovanju z Xcentrom.- - - - - - - - - - - - - -
// 8-12. Xcenter @ Ars Electronica konS (konS gostovanje v Linzu) // konS ? Garden for Contemporary Investigative Art and Tactical Media
Druga lokacija! Linz (AT) // Outside location! LINZ (AT)


Nine partners – contemporary investigative art producers (ngo’s), tactical media, public cultural centres and art academy, all based in Slovenia, joined their efforts in the konS Platform for Contemporary Investigative Art to establish an active research, production and presentation/dissemination network to create improved conditions for research, development and realization of contemporary investigative art projects.
konS Garden for Contemporary Investigative Art and Tactical Media
The content and structure of the konS project are complemented by the establishment of capacity building hubs, where various audiences can get empowered for critical use of new technologies (konS PARK), laboratories for artistic research across the country, which enable the production of contemporary investigative art (konSNOVA) and the laboratory for speculative innovations for translation of far-sighted artistic ideas and inventions into innovations for the advancement of social environments in Europe (konS PRAKSA).
The network is striving to put in place connections among communities, knowledge institutions, research centres and economy on the systemic level, whereby all stakeholders are interested in co-creating a sustainable, safer and more ethical future in a dynamic, con-stantly changing world. The konS Platform for Contemporary Investigative Art is an open and evolving structure and other communities in the cities across Slovenia and neighboring countries are invited to join the network.
konS PARK
By establishing a network of hubs across Slovenia we are creating an inspirational array fitted with tools and equipment for investigative learning experiences in electronics, robotics, sound, telecommunications, biotechnology etc. In the open peer-to-peer exchange of knowledge, creative spirits are challenged. Capacity building of diverse audiences (children, youth, adults) is crucial to sensitize people to the use of new technologies ways both creative and critical.
The first five hubs - Rampa and osmo/za in Ljubljana, Xcenter in Nova Gorica, Sonar in Novo Mesto, Dok in Maribor - are the starting point to establish additional ones in other regions of the country.- - - - - - - - - - - - - -
// 14. 9. - 12:00 PREDAVANJE URADA ZA INTELEKTUALNO LASTNINO za mlade: “Ali Luka Dončić praznuje 26. april?” // Lecture from Intellectual Property Office for Youth: “Does Luka Dončič celebrate April 26th?”


SI: Ali veš, kaj je patent, model, znamka? Zagotovo pa si avtor in se ponašaš z avtorsko pravico! Če nisi čisto prepričan, pridi na uvodno predavanje o intelektualni lastnini, kjer bomo spoznali številne zanimivosti in primere in izvedeli, zakaj Luka praznuje 26. april. Ogledali si bomo tudi ponaredke, ki jih je zasegla carina in spoznali novo spletno stran o ponaredkih in piratstvu https://originalen.si/


EN: Do you know what a patent, model or brand is? You are definitely an author and are proud of your copyright! If you aren’t completely sure, come to our introductory lecture about intelectual property where we will get to know examples and find out why Luka celebrates April 26th. We will also take a look at counterfits siezed by customs and get to know our new website about counterfits and piracy https://originalen.si/


- - - - - - - - - - - - - -
// 15. OTVORITEV: 17:00 Projekt Trimo in Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani “GO ZIP GO” // “GO ZIP GO” Project with Trimo and Faculty of Architecture


SI: Študentje so s pomočjo Trimovih trajnostnih rešitev naredili vizualne predstavitve »zelene intervencije v prostoru« - od industrijskega območja do poslovnih in stanovanjskih stavb, mestnih trgov in parkov. Oživitev območja pomeni osveženo, bolj zeleno in bolj trajnostno arhitekturo za ta evropski primer dveh ločenih mest v dveh sosednjih državah. Danes sta italijanska Gorica in slovenska Nova Gorica stičišče sredozemskega in alpske-ga sveta. Oglejte si celoten video, ki vas bo vodil skozi glavni načrt projekta, pred / po vizualizaciji območja in impresivni predstavitvi krajev različnih mest - raziskovalnega, mladinskega in intermodalnega centra, Rejčeve, Kolodvorske, Erjavčeve ulice, osveženih tr-gov, zelene doline park in še več!
https://youtu.be/LcX54DBgWFY


EN: We are excited to share the visualisations of »New Green Urban ZIP« seminar partici-pants under the mentorship of izr. prof. mag. Alessio Princic.
Using Trimo #sustainable solutions, the students made the visual presentations for the »zone improvement plan« - from the #industrial area to #office and #residential #buildings, city squares, and parks. The zone revival means refreshed, more green, more sustainable #architecture for this particular European example of two separate cities in two neighbor-ing countries. Today, Italian Gorizia and Slovenian Nova Gorica are the crossroads of the Mediterranean and Alpine worlds.
See the whole video, which will lead you through the project masterplan, before/after #visualization of the area and impressive presentation of various cities’ places – its Research, youth and intermodal centre, Rejčeva, Kolodvorska, Erjavčeva street, refreshed squares, green valley park and more!
https://youtu.be/LcX54DBgWFY
- - - - - - - - - - - - - -
// 18. -19. 9. 2021 A grassroots initiative run by volunteers and supported by the European Commission: “EU CODEWEEK HACKATON”


EN: EU Code Week is a grassroots initiative which aims to bring coding and digital literacy to everybody in a fun and engaging way. Learning to code helps us make sense of the rapidly changing world around us. Are you between 15 and 19 years old and love technology? Do you like to create and want to learn about similar trends in the field of digital products? If so, don’t hesitate: you can sign up to the hackathon as a single competitor or, even better, with your team, where each one of you will contribute their know-how in solving a challenge. The best team will receive a EUR 2,000 prize.
More: https://codeweek.eu/hackathons/slovenia


- - - - - - - - - - - - - -
//
21. 9. 14:00 – 16:00 Povezovanje gospodarstva in kulture // Connecting the business and culture


Cilj projekta Certifikat Kulturno podjetje je rešiti zagato pomanjkljivega sodelovanja in povezovanja kulture in gospodarstva. S povezovanjem želimo spodbuditi podjetja k uporabi kulturnih vsebin med drugim kot mehanizmov za motivacijo zaposlenih, krepitev vrednot strpnosti in enakosti znotraj organizacijske kulture, rast ugleda delodajalca, krepitev blagovne znamke do notranjih in zunanjih ciljnih skupin. Obenem stremimo k prenosu metod dela iz umetniških praks, ki lahko prispevajo k inovativnim rešitvam v podjetju. Prek tovrstnih povezav želimo spodbuditi trajna partnerstva med sektorjema po vzoru t. i. Art & Business forumov v tujini, ki sektorja povezujejo z vzajemnim prenosom znanj in s podporo mreženju in dialogu omogočajo izmenjavo človeških virov in razvoj skupne vizije kulturnega trga.

Udeležencem in udeleženkam delavnice bomo predstavili priložnosti za povezovanje, ki smo jih zasnovali v okviru projekta, predvsem pa ponudili praktično izkušnjo dveh metod oziroma drobec izkušnje predlaganih aktivnosti prepletanja umetnosti in podjetniškega vsakdanjika. 


Srečanje je namenjeno podjetjem, nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi, ki jih zanima, kako se lahko povežejo v zasledovanju svojih ciljev. Kaj pridobijo podjetja, če kulturne dogodke in organizacije vključijo v razvijanje strategij za doseganje strateških ciljev podjetja? Delavnica je priložnost za spoznavanje specifik nevladnih kulturnih organizacij in samozaposlenih v kulturi ter odkrivanje, kako le te vplivajo na razvoj modelov in kompetenc, ki za podjetja lahko pomenijo rast organizacijske kulture, konkurenčno prednost na trgu ali nove perspektive na izzive v okolju.


Urška Jež je producentka v kulturi, ki jo je izziv povezovanja kulture in gospodarstva pritegnil do te mere, da je raziskovanju kulturnih sponzorstev kot marketinške strategije v podjetjih posvetila magistrsko delo. Raziskovanje možnosti plodnega sodelovanja med sektorjema nadaljuje v okviru projekta Certifikat kulturno podjetje. Ob tem se že več let udeležuje usposabljanj na temo povezovanja kulture in gospodarstva NGO Academy ERSTE Fundacije. S predstavniki podjetij in kulturnih organizacij želi deliti svoj pogled na priložnost povezovanja med sektorjema.

ROK PRIJAVE: do 17. septembra oziroma do zapolnitve prostih mest na info@asociacija.si


- - - - - - - - - - - - - -
// 24.9. 2021 ob 10:00-15:00 “Evropska Noč raziskovalcev” DI(Y)storzor / Delavnica na presečišču znanosti in umetnosti Kons x Noč raziskovalcev

10:00 napredna, 15:00 osnovna, Starost: 13 - 99

DI(Y)storzor je ustvarjalna delavnica, na kateri bomo izdelali distorzor, ki s preoblikovanjem/popačenjem vhodnega avdiosignala izhodnemu dodaja višje harmonske komponente. Originalni zvok tako obogati, ga obarva in naredi bolj grobega – hreščečega. Delavnica je organizirana v sodelovanju projektov konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost in Noč raziskovalcev, ki poteka na ta dan.

Obstajata dve težavnosti stopnji - dopoldan napredna, popoldan osnovna, ki je primerna za tiste brez predznanja.
 
Delavnice za otroke in mlade, ki jih izvajamo v okviru projekta KONS, predstavljajo serijo razburljivih in navdihujočih raziskovanj, učenja in ustvarjanj. Izvajamo jih, da bi bolje razumeli najsodobnejša dognanja v znanosti in novih tehnologijah, ki jih preko raziskovalne umetnosti premišljamo za posameznika in družbo. Projekt KONS vzpostavlja mrežo vozlišč in laboratorijev po vsej Sloveniji, ki se medsebojno dopolnjujejo v ekosistem dejavnosti za kritičen razvoj prihodnosti.

Število udeležencev je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava na POVEZAVI
Delavnica bo potekala v skladu s takrat veljavnimi zdravstvenimi pogoji. V kolikor dogodka ne bi bilo mogoče izvesti v živo, delavnica odpade.


Več na: http://www.ung.si- - - - - - - - - - - - - -
// 29. 9. - 08:00-21:00 URADNA OTVORITEV XCENTRA s FESTIVALOM ZNANOSTI NOVA GORICA


8:00 - 14:00 Festival znanosti Nova Gorica (e-hiša)// Festival of Science Nova Gorica (e-hiša)


14:00 - 15:00 odprta galerija in e-hiša


15:00 - 15:45 voden ogled e-hiše


16:00 -17:00 Predstavitev interesne dejavnosti POPRI Podjetniški eksperiment (za osnovnošolce 7. - 9. razred) (PTP)


17:00 - 18:00 Predstavitev projekta X-mobil z javnim povabilom mladim k projektnemu delu (Xcenter za GO!2025) // X-mobil project presentation with public invitation for young people to collaborate (Xcenter at GO!2025)


18:00 - 20:00 Delavnica konS: Bralnik svetlobe // KonS Workshop: LIGHT READER


20:00 Otvoritev razstave konS: Tilen Sepič "Kozmični dež” // konS Exhibition Opening: Tilen Sepič “Cosmic Rain”
Festival znanosti Nova Gorica (e-hisa)
e-hiša, hiša poskusov, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica pripravlja tradiconalni Festival znanosti Nova Gorica (FZNG), ki bo letos potekal v treh dneh. Namen festivala je promocija znanosti, naravoslovja in tehnike v sproščenem okolju. Letos si bo na FZNG moč ogle-dati predavanje z eksperimenti Misija Mars. Dopoldanski termini bodo namenjeni šolam, 30. 9. popoldan pa bo predavanje za splošno javnost.
Več na: http://www.festivalznanosti.si


Otvoritev razstave konS: Tilen Sepič "Kozmični dež”

Mioni so visokoenergijski osnovni delci, ki nastajajo v zgornjih plasteh ozračja ob naletu kozmičnih žarkov iz vesoljskega prostora. Vsak trenutek prehajajo skozi naša telesa, velike naravne mase in človeško infrastrukturo, razpadejo pa večinoma šele v globini Zemlje.
Te nam nezaznavne delce obravnava in materializira svetlobno-zvočna postavitev Kozmični dež umetnika Tilna Sepiča. Postavitev sestavlja sedem detektorsko-signalnih enot, ki jih po galerijskem prostoru razprostira in obenem napaja elektrificirana jeklena mreža.
Vsak posamezni element vsebuje scintilatorski detektor, narejen po načrtih prosto dostopnega in odprtokodnega mionskega detektorja Cosmic Watch. Ob prehodu miona skozi scintilator nastane šibek svetlobni pulz, ki ga silicijeva fotopomnoževalka ojača in pretvori v električni signal. Vgrajeni mikrokontroler zazna signal, kar sproži močen blisk svetlobe in udarec elektromagnetnega aktuatorja ob mrežo, ki proizvede zvok udarca po struni.
Izrazito materialna reprezentacija kozmičnih delcev v obliki svetlobnih in zvočnih dražljajev gledalcu omogoča čutno izkušnjo fizikalnih in kozmičnih dogodkov, ki so vsepovsod okoli nas, a so našim čutilom nedostopni. Delo s funkcionalistično in inženirsko natančno umet-niško gesto v prostoru zgolj razpenja detektorsko in signalno mrežo, ki izpostavi maso neprenehnih naletov in trkov mionov, ki so pravzaprav že prisotni v vsakem galerijskem prostoru kot neka nevidna kozmična stalnica »od sveta ločenih« belih in črnih kock.


Delavnica konS: Bralnik svetlobe (Saša Spačal, Rea Vogrinčič)

Udeleženci delavnice bodo izdelali preprost fizični vmesnik za sprožanje zvoka s svetlobo. Bralnik svetlobe sestavljata mehanski del, ki omogoča nadzor svetlobe s preluknjanimi diski, in elektronski del, sestavljen iz dveh integriranih vezij, ki generirata zvok glede na svetlobno jakost.
Delavnica bo razdeljena na dva sklopa. Na uvodni predstavitvi bo mentorica predstavila elektronske elemente, njihove funkcije in možnosti uporabe Bralnika svetlobe ter udeležence vodila skozi celoten proces izdelave vmesnika. Predstavitev bo trajala približno 1h, nato sledi samostojno delo. Srečamo se ponovno čez dva dni, ko bomo reševali možne zagate in napake vaših Svetlobnih bralnikov. Vsak udeleženec bo prejeli tudi učno gradivo oziroma labbook z vsemi potrebnimi informacijami, pomoč pri izdelavi pa jim bo tudi animiran video tutorial.


Predstavitev projekta X-mobil (Xcenter za GO!2025) z javnim povabilom mladim k pro-jektnemu delu.
X-mobil ustvarja delujoč prototip raziskovalnega umetnisˇkega modula na sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in inovacije na oddaljenih lokacijah. Mobilni sistem izhaja iz standardne avtomobilske prikolice in ima vzdržljivo, a dostopno opremo za AV produkcijo in predvajanje (DJ, VJ, video, + VR / AR), ki je zasnovana tudi kot podpora raziskavam v projektih na osi umetnost-znanost-tehnologija, vključno z naravoslovnimi raziskavami, terensko sociologijo in vizualno antropologijo. Projekt stremi k razvoju socialnih in tehnolosˇkih inovacij v pogojih z omejenim dostopom ali na oddaljenih, podeželskih in naravnih lokacijah, ki nimajo oskrbe z električno energijo, s čimer se tudi sˇiri lokalni doseg projekta ISOlabs. Sodelovanje s partnerji: Zavod Projekt Atol, JUNG, festival Sajeta, PIFcamp Bovec, Zavod Kersnikova, partnerji platforme konS, DIVA Interreg čezmejno projektno partnerstvo (SLO in IT), Insˇtitut za interaktivne tehnologije Madei-ra, Tehnična univerza Gradec, Kulturna akcija Evropa, Akumulator.


EN:

Festival of Science Nova Gorica (e-hisa)

Več na: http://www.festivalznanosti.si


konS Exhibition Opening: Tilen Sepič “Cosmic Rain”

Muons are high-energy elementary particles forming in the atmosphere's upper layers during collisions of cosmic rays from space. They pass through our bodies, large natural masses, and human infrastructure at any given time, disintegrating mostly in the Earth's depths.
These imperceptible particles are addressed and materialised by the light-sound installation Cosmic Rain by the artist Tilen Sepič. The installation consists of seven detector-signal units that are spread across the gallery and simultaneously powered by an electrified steel mesh.
Each individual element is comprised of a scintillation detector designed in accordance with the Cosmic Watch* open-access and open-source muon detector. As the muon passes through the scintillator, a weak light pulse is generated which is amplified by a silicon photomultiplier and then converted into an electrical signal. The built-in microcontroller detects the said signal, triggering a bright flash and a blow of the electromagnetic actuator against the mesh, emulating the sound of strings.
The distinctly material representation of cosmic particles in the form of light and sound stimuli grants the spectator a sensual experience of physical and cosmic events that are otherwise unfolding everywhere around us yet remain inaccessible to our senses. The functionalist and engineeringly-precise artistic gesture is spreading out the detector and signal network in the space, which exposes the mass of muons' continuous collisions that are actually already present in every gallery as a kind of invisible cosmic constant of "from world separated" white and black cubes.


KonS Workshop LIGHT READER (Saša Spačal, Rea Vogrinčič)

Participants will build a Light Reader – a simple physical interface to trigger sound with light. It consists of a mechanical part that allows light control with perforated discs, and an electronic part, an integrated circuit that generates sound according to the light signal’s duration and intensity.
The technological principles applied in the Light Reader were developed for and applied in the biotechnological sound art installation Mycophone_unison (2013) authored by Saša Spačal, Mirjan Švagelj and Anil Podgornik.


X-mobil project presentation (X-center, Zavod Projekt Atol, GO!2025, JUNG) with public invitation for young people to collaborate

X-MOBIL project produces a working prototype of a solar-powered investigative-art module in the format of a car trailer that empowers creativity and innovation in remote locations. It shall be developed in close cooperation of JUNG, an SME whose business model and profile are to be transformed by this cooperation and Zavod Projekt Atol, a well referenced cultural operator in media and hi-tech art. The mobile system is derived from a standard car trailer, containing equipment for audio-video production and playback (DJ, VJ, video, + VR/AR), also designed to support research in Art-Science-Technology pro-jects, including basic natural sciences, field sociology and visual anthropology. As a part of the Go!2025 European Capital of Culture programme, it is geared towards the develop-ment of social and technological innovations in limited-access conditions or in (remote rural and natural) locations that do not have an electrical supply, thereby also expanding the local outreach of ISOlabs, the flagship of the ECoC programme.


Project X-mobil (Xcenter at GO!2025) with public project work invitation for youth
The project produces a working prototype of a solar-powered investigative-art module in the format of a car trailer that empowers creativity and innovation in remote locations.
The mobile system is derived from a standard car trailer, containing equipment for AV production and playback (DJ, VJ, video, + VR/AR), also designed to support research in Art-Science-Technology projects, including basic natural sciences, field sociology and visual anthropology. It is geared towards the development of social and technological in-novations in limited-access conditions or in (remote rural and natural) locations that do not have an electrical supply, thereby also expanding the local outreach of ISOlabs. Collaboration with partners: Zavod Projekt Atol, JUNG, Sajeta Festival, PIFcamp, Kersnikova Insti-tute, konS platform partners, DIVA Interreg cross-border partnership (SI and IT), Madeira Institute of Interactive Technologies (PT); Technical University Graz (AT); Culture Action Europe (B); Akumulator (CRO).- - - - - - - - - - - - - -
// 30. 9. 2021 FESTIVAL ZNANOSTI NOVA GORICA (08:00-18:00)
e-hiša, hiša poskusov, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica pripravlja tradiconalni Festival znanosti Nova Gorica (FZNG), ki bo letos potekal v treh dneh. Namen festivala je promocija znanosti, naravoslovja in tehnike v sproščenem okolju. Letos si bo na FZNG moč ogle-dati predavanje z eksperimenti Misija Mars. Dopoldanski termini bodo namenjeni šolam, 30. 9. popoldan pa bo predavanje za splošno javnost.
Več na: http://www.festivalznanosti.si- - - - - - - - - - - - - -
// 1. 10. 2021 FESTIVAL ZNANOSTI NOVA GORICA (08:00-14:00)
e-hiša, hiša poskusov, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica pripravlja tradiconalni Festival znanosti Nova Gorica (FZNG), ki bo letos potekal v treh dneh. Namen festivala je promocija znanosti, naravoslovja in tehnike v sproščenem okolju. Letos si bo na FZNG moč ogle-dati predavanje z eksperimenti Misija Mars. Dopoldanski termini bodo namenjeni šolam, 30. 9. popoldan pa bo predavanje za splošno javnost.
Več na: http://www.festivalznanosti.si