09:00 - 20:00
pon-pet // mon-fri
ODPRTO // OPEN FOR PUBLIC

Središce Nove Gorice je obogateno s centrom kreativnih praks, ki nastaja skozi združevanje kreativnosti, inovativnosti, podjetništva, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja. Center spodbuja inovativnost v kulturno-kreativnih industrijah, eksperimentalno
raziskovanje skozi napredne delavnice, razvojne projekte in produktivno druženje. Ekscenter je eden poglavitnih projektov Evropske prestolnice kulture GO!Borderless 2025.

 

The downtown of Nova Gorica is enriched by a new center of creative practices, which is emerging from the synergic combination
of creativity, innovation, entrepreneurship, art, education and research. It encourages innovation in the culture-creative industries, experimental research through advanced workshops, the development of projects and all in all bolster productive socialising. It is one of the major projects of the European Capital of Culture Go!Borderless 2025.


FEBRUAR 2022

// 2.2. - 17.00 - 19.00  konS ≡ BridA: DIY
Delavnica konS / konS workshop 

 

Gre za interaktivno delavnico oziroma performans, kjer sodelujoči na podlagi zvočnih navodil slikajo. Performans temelji na programski aplikaciji, ki lahko vsako sliko spremeni v zvočna navodila kako jo naslikati na podlagi katerih sodelujoči vstopijo v proces nastajanja umetniškega dela. Delavnica je zanimiva, ker z uporabo tehnologije de-konstruira likovni proces do te mere, da postavi pod vprašanje vse konsolidirane temelje likovnega ustvarjanja.
Vabljeni tudi starši!
 
BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica
 
ŠTEVILO MEST JE OMEJENIH
 
Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 
 
- - - - - - - - - - - - - -


JANUAR 2022

// 4.1. - 16.00 - 17.30 Podjetniški eksperiment POPRI - Primorski tehnološki park - ODPADE

 

Popri je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do 29 leta starosti.
Z udeležbo na POPRI razvijaš ustvarjalnost, podjetnost, se naučiš timskega dela, navezovanja stikov z različnimi ljudmi. POPRI te tudi nauči dajanja pobud, sprejemanja tveganj, kako najti nasvet za rešitev izzivov pri pravih ljudeh. Od izkušenih podjetnikov na tekmovanju POPRI dobiš koristne povratne informacije za svojo poslovno idejo. In nenazadnje, POPRI te nauči, da je zmaga sladka, da pa je ravno na poti do zmage največji zaklad – znanje in povezave, s katerim si boš ustvaril-a boljšo prihodnost!

 

Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 6.1. - 17.00 - 20.00 "xMobil - ustvarjaj in inoviraj z nami!" // "xMobil - create and innovate with us!"

 

Projekt xMobil bo v prvem letu delovanja razvil delujoč prototip raziskovalnega umetniškega modula na sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in inovacije na oddaljenih lokacijah. Modularno opremljena avtomobilska prikolica bo nudila vzdržljivo, a dostopno opremo za AV produkcijo in predvajanje (DJ, VJ, video, + VR / AR), zasnovana je tudi kot podpora raziskavam v projektih na osi umetnost-znanost-tehnologija, vključno z naravoslovnimi raziskavami, terensko sociologijo in vizualno antropologijo. Projekt stremi k razvoju socialnih in tehnoloških inovacij, ki premagujejo omejen dostop na oddaljenih, podeželskih in naravnih lokacijah, ki nimajo oskrbe z električno energijo in dostopa do tovrstne opreme.

 

xMobil je izbrani pilot Interreg ekosistema DIVA ter projekt Evropske prestolnice Kulture Go!2025, pri izvedbi sodelujejo: Xcenter (MONG); Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Jung d.o.o.; Zavod Projekt Atol; pridružila se nam bodo še druga podjetja.

//

In its first year of operation, the xMobil project will develop a working prototype of a solar-powered investigative art module in the form of a car trailer that enhances creativity and innovation in remote locations. This modular piece will offer durable but affordable equipment for AV production and playback (DJ, VJ, video, + VR / AR), and is also designed to support research in art-science-technology projects, including natural science research, field sociology and visual anthropology. The project aims to develop social and technological innovation for remote, rural and natural locations that do not have electricity supply and access to such equipment.

 

xMobil is the selected pilot of the Interreg ecosystem DIVA and the project of the European Capital of Culture Go! 2025, powered by: Xcenter (MONG); Academy of Arts, University of Nova Gorica

Jung d.o.o.; Projekt Atol Institute; other companies will be joining in...

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 11.1. - 16.00 - 17.30 Podjetniški eksperiment POPRI - Primorski tehnološki park 

 

Popri je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do 29 leta starosti.
Z udeležbo na POPRI razvijaš ustvarjalnost, podjetnost, se naučiš timskega dela, navezovanja stikov z različnimi ljudmi. POPRI te tudi nauči dajanja pobud, sprejemanja tveganj, kako najti nasvet za rešitev izzivov pri pravih ljudeh. Od izkušenih podjetnikov na tekmovanju POPRI dobiš koristne povratne informacije za svojo poslovno idejo. In nenazadnje, POPRI te nauči, da je zmaga sladka, da pa je ravno na poti do zmage največji zaklad – znanje in povezave, s katerim si boš ustvaril-a boljšo prihodnost!

 

Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 13.1. - 16.30 - 18.30 Nadaljevalni tečaj robotike z LEGO Education Spike Prime za otroke od 9 - 14 let

 

LEGO Spike Prime je novost v družini LEGO® Education, na tržišču je od spomladi 2020. Pri tečaju LEGO Spike Prime se otroci naučijo reševati izzive, ki se pojavijo pri razvoju novih izdelkov, spoznajo osnove programiranja v okolju Scratch. Velik poudarek je na inženirskem pristopu do izziva (poišči težavo – poišči možne rešitve – izberi najboljšo – izpopolnjuj in testiraj).

Na tečaju sestavljamo robote in naprave, ki jih opremljamo s servo motorji in senzorji za zvok, ultrazvok, svetlobo in dotik. Robotu se naučimo posredovati ukaze, s pomočjo katerih ga upravljamo.

 

Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 13.1. - 17.00 - 20.00 "xMobil - ustvarjaj in inoviraj z nami!" // "xMobil - create and innovate with us!"

 

Projekt xMobil bo v prvem letu delovanja razvil delujoč prototip raziskovalnega umetniškega modula na sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in inovacije na oddaljenih lokacijah. Modularno opremljena avtomobilska prikolica bo nudila vzdržljivo, a dostopno opremo za AV produkcijo in predvajanje (DJ, VJ, video, + VR / AR), zasnovana je tudi kot podpora raziskavam v projektih na osi umetnost-znanost-tehnologija, vključno z naravoslovnimi raziskavami, terensko sociologijo in vizualno antropologijo. Projekt stremi k razvoju socialnih in tehnoloških inovacij, ki premagujejo omejen dostop na oddaljenih, podeželskih in naravnih lokacijah, ki nimajo oskrbe z električno energijo in dostopa do tovrstne opreme.

 

xMobil je izbrani pilot Interreg ekosistema DIVA ter projekt Evropske prestolnice Kulture Go!2025, pri izvedbi sodelujejo: Xcenter (MONG); Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Jung d.o.o.; Zavod Projekt Atol; pridružila se nam bodo še druga podjetja.

//

In its first year of operation, the xMobil project will develop a working prototype of a solar-powered investigative art module in the form of a car trailer that enhances creativity and innovation in remote locations. This modular piece will offer durable but affordable equipment for AV production and playback (DJ, VJ, video, + VR / AR), and is also designed to support research in art-science-technology projects, including natural science research, field sociology and visual anthropology. The project aims to develop social and technological innovation for remote, rural and natural locations that do not have electricity supply and access to such equipment.

 

xMobil is the selected pilot of the Interreg ecosystem DIVA and the project of the European Capital of Culture Go! 2025, powered by: Xcenter (MONG); Academy of Arts, University of Nova Gorica

Jung d.o.o.; Projekt Atol Institute; other companies will be joining in...

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 18.1. - 16.00 - 17.30 Podjetniški eksperiment POPRI - Primorski tehnološki park 

 

Popri je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do 29 leta starosti.
Z udeležbo na POPRI razvijaš ustvarjalnost, podjetnost, se naučiš timskega dela, navezovanja stikov z različnimi ljudmi. POPRI te tudi nauči dajanja pobud, sprejemanja tveganj, kako najti nasvet za rešitev izzivov pri pravih ljudeh. Od izkušenih podjetnikov na tekmovanju POPRI dobiš koristne povratne informacije za svojo poslovno idejo. In nenazadnje, POPRI te nauči, da je zmaga sladka, da pa je ravno na poti do zmage največji zaklad – znanje in povezave, s katerim si boš ustvaril-a boljšo prihodnost!

 

Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 19.1. - 17.00 - 20.00  konS ≡ BridA: Micro:bit
Delavnica Kons / Kons workshop 

 

Delavnica za otroke stare od 6 do 14 let

 

Kontroliranje luči in zvokov na daljavo? Na delavnici Micro:bit se bomo posvetili programiranju in konkretni uporabi naprav, ki bodo preko programskega vmesnika kontrolirale svetlobo in zvoke!
Intermedijska delavnica z naslovom “Micro:bit – kreativne mreže” bo sodelujočim omogočila podrobnejše razumevanje sodobne tehnologije ter njeno upravljanje oziroma manipulacijo, ki je danes preko hitrega razvoja računalnikov in pametnih telefonov postala dostopna vsem. Večina se nas ne zaveda potencialov tehnologij, ki nas obdajajo, te nam omogočajo, da se lahko v vsakem trenutku povežemo v mreže z drugimi podobnimi napravami, ki beležijo vrednosti in podatke iz naše neposredne ali oddaljene okolice.

 

Prijave zbiramo na povezavi.

Število mest je omejenih!

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 19.1. - 18.00 otvoritev razstave konS: "Catastrophe Jangled hideously out of process": Andy Gracie

 

URADNA OTVORITEV  ZARADI TRENUTNIH EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER 19.1.2022 ODPADE!

RAZSTAVA BO V XCENTRU NA OGLED od 20.1.2022 do 11.3.2022
Voden ogled in artist talk v živo bo v Xcentru potekal 10.2. ob 19h. 

 

Projekt sestavljajo podobe, ki so jih proizvedli algoritmi strojnega učenja trenirani na stotinah post-katastrofičnih prizorov – cunamijev, hurikanov, potresov, zemeljskih plazov, letalskih nesreč, požarov in vojn. Nasičenost medijev s takšnimi podobami je povzročila določeno desenzitizacijo, hkrati pa tovrstno gradivo fetišiziramo, želimo si še več takih podob, naš pogled se ujame v past te realnosti, ki je postala neobičajna. Vsakdanjost se spreminja v transcendentno grozljivo, ko nas v konkurenčni nuji, da bi pritegnili našo pozornost, mediji bombardirajo z vedno bolj strahovitimi in nasilnimi podobami, zaradi katerih obnemimo. Sčasoma to privede do psiholoških pojavov »upada sočutja« in »sočutne izčrpanosti«.

Vendar pa se v teh podobah skriva tudi lepota. Grozljivost nas resda zapelje, vendar vsebuje tudi abstraktne tone, forme in lastnosti estetike razdejanja, ki so slikarske, kinematografske in lepe. To, kar sproži naše nelagodje, je védenje, da je bilo za naše estetsko zadovoljstvo potrebno hudo trpljenje ljudi. Kako bi torej te naše nenasitne potrebe lahko zadovoljili na »etičen« način? Kako naj potešimo želje po uživanju v estetiki katastrof, ne da bi se nam bilo treba ozirati na ceno človeških življenj? Ali estetiko lahko ločimo od človeškosti? Če podobe katastrofalnih dogodkov generiramo tako, da jim je senzacionalističnost odvzeta že ob samem nastanku, prispemo do izpolnjujočega momenta estetike brez krivde.

Projekt Catastrophe Jangled Hideously Out Of Process sovpada z lokom serije z naslovom The Haunting Series, ki izraža in prikazuje prisotnost eksistencialnih groženj. Catastrophe Jangled Hideously Out Of Process temu narativu doda še en preobrat, saj sta tako naslov kot vsebina delo umetne inteligence, ki jo kot tako štejemo med eksistencialne grožnje, s katerimi se soočamo.

 

- - - - - - - - - - - - - -

   !!ODPADE!!

// 20.1. - 16.30 - 18.30 Nadaljevalni tečaj robotike z LEGO Education Spike Prime za otroke od 9 - 14 let

 

LEGO Spike Prime je novost v družini LEGO® Education, na tržišču je od spomladi 2020. Pri tečaju LEGO Spike Prime se otroci naučijo reševati izzive, ki se pojavijo pri razvoju novih izdelkov, spoznajo osnove programiranja v okolju Scratch. Velik poudarek je na inženirskem pristopu do izziva (poišči težavo – poišči možne rešitve – izberi najboljšo – izpopolnjuj in testiraj).

Na tečaju sestavljamo robote in naprave, ki jih opremljamo s servo motorji in senzorji za zvok, ultrazvok, svetlobo in dotik. Robotu se naučimo posredovati ukaze, s pomočjo katerih ga upravljamo.

 

Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 20.1. - 17.00 - 20.00 "xMobil - ustvarjaj in inoviraj z nami!" // "xMobil - create and innovate with us!"

 

Projekt xMobil bo v prvem letu delovanja razvil delujoč prototip raziskovalnega umetniškega modula na sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in inovacije na oddaljenih lokacijah. Modularno opremljena avtomobilska prikolica bo nudila vzdržljivo, a dostopno opremo za AV produkcijo in predvajanje (DJ, VJ, video, + VR / AR), zasnovana je tudi kot podpora raziskavam v projektih na osi umetnost-znanost-tehnologija, vključno z naravoslovnimi raziskavami, terensko sociologijo in vizualno antropologijo. Projekt stremi k razvoju socialnih in tehnoloških inovacij, ki premagujejo omejen dostop na oddaljenih, podeželskih in naravnih lokacijah, ki nimajo oskrbe z električno energijo in dostopa do tovrstne opreme.

 

xMobil je izbrani pilot Interreg ekosistema DIVA ter projekt Evropske prestolnice Kulture Go!2025, pri izvedbi sodelujejo: Xcenter (MONG); Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Jung d.o.o.; Zavod Projekt Atol; pridružila se nam bodo še druga podjetja.

//

In its first year of operation, the xMobil project will develop a working prototype of a solar-powered investigative art module in the form of a car trailer that enhances creativity and innovation in remote locations. This modular piece will offer durable but affordable equipment for AV production and playback (DJ, VJ, video, + VR / AR), and is also designed to support research in art-science-technology projects, including natural science research, field sociology and visual anthropology. The project aims to develop social and technological innovation for remote, rural and natural locations that do not have electricity supply and access to such equipment.

 

xMobil is the selected pilot of the Interreg ecosystem DIVA and the project of the European Capital of Culture Go! 2025, powered by: Xcenter (MONG); Academy of Arts, University of Nova Gorica

Jung d.o.o.; Projekt Atol Institute; other companies will be joining in...

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 25.1. - 16.00 - 17.30 Podjetniški eksperiment POPRI - Primorski tehnološki park - ODPADE

 

Popri je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do 29 leta starosti.
Z udeležbo na POPRI razvijaš ustvarjalnost, podjetnost, se naučiš timskega dela, navezovanja stikov z različnimi ljudmi. POPRI te tudi nauči dajanja pobud, sprejemanja tveganj, kako najti nasvet za rešitev izzivov pri pravih ljudeh. Od izkušenih podjetnikov na tekmovanju POPRI dobiš koristne povratne informacije za svojo poslovno idejo. In nenazadnje, POPRI te nauči, da je zmaga sladka, da pa je ravno na poti do zmage največji zaklad – znanje in povezave, s katerim si boš ustvaril-a boljšo prihodnost!

 

Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 27.1. - 16.30 - 18.30 Nadaljevalni tečaj robotike z LEGO Education Spike Prime za otroke od 9 - 14 let

 

LEGO Spike Prime je novost v družini LEGO® Education, na tržišču je od spomladi 2020. Pri tečaju LEGO Spike Prime se otroci naučijo reševati izzive, ki se pojavijo pri razvoju novih izdelkov, spoznajo osnove programiranja v okolju Scratch. Velik poudarek je na inženirskem pristopu do izziva (poišči težavo – poišči možne rešitve – izberi najboljšo – izpopolnjuj in testiraj).

Na tečaju sestavljamo robote in naprave, ki jih opremljamo s servo motorji in senzorji za zvok, ultrazvok, svetlobo in dotik. Robotu se naučimo posredovati ukaze, s pomočjo katerih ga upravljamo.

 

Delavnice se izvajajo v odvisnosti od trenutnih epidemioloških razmer. 

 

Delavnice so zaključene in ni več možna prijava. 

 

- - - - - - - - - - - - - -

// 27.1. - 17.00 - 20.00 "xMobil - ustvarjaj in inoviraj z nami!" // "xMobil - create and innovate with us!"

 

Projekt xMobil bo v prvem letu delovanja razvil delujoč prototip raziskovalnega umetniškega modula na sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in inovacije na oddaljenih lokacijah. Modularno opremljena avtomobilska prikolica bo nudila vzdržljivo, a dostopno opremo za AV produkcijo in predvajanje (DJ, VJ, video, + VR / AR), zasnovana je tudi kot podpora raziskavam v projektih na osi umetnost-znanost-tehnologija, vključno z naravoslovnimi raziskavami, terensko sociologijo in vizualno antropologijo. Projekt stremi k razvoju socialnih in tehnoloških inovacij, ki premagujejo omejen dostop na oddaljenih, podeželskih in naravnih lokacijah, ki nimajo oskrbe z električno energijo in dostopa do tovrstne opreme.

 

xMobil je izbrani pilot Interreg ekosistema DIVA ter projekt Evropske prestolnice Kulture Go!2025, pri izvedbi sodelujejo: Xcenter (MONG); Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Jung d.o.o.; Zavod Projekt Atol; pridružila se nam bodo še druga podjetja.

//

In its first year of operation, the xMobil project will develop a working prototype of a solar-powered investigative art module in the form of a car trailer that enhances creativity and innovation in remote locations. This modular piece will offer durable but affordable equipment for AV production and playback (DJ, VJ, video, + VR / AR), and is also designed to support research in art-science-technology projects, including natural science research, field sociology and visual anthropology. The project aims to develop social and technological innovation for remote, rural and natural locations that do not have electricity supply and access to such equipment.

 

xMobil is the selected pilot of the Interreg ecosystem DIVA and the project of the European Capital of Culture Go! 2025, powered by: Xcenter (MONG); Academy of Arts, University of Nova Gorica

Jung d.o.o.; Projekt Atol Institute; other companies will be joining in...

 

- - - - - - - - - - - - - -

DECEMBER 2021

// 2.12. - 16.00-19.00 Delavnica BridA "LIDAR-3D KREATIVNA VIRTUALIZACIJA"

 

Delavnica tematizira uporabo najnovejših tehnologij, ki jih opažamo v tako imenovanih pametnih napravah in brezpilotnih vozilih. Dotika se specifičnega področja LIDAR tehnologije ki pomeni 3D svetlobno zaznavanje okolja z uporabo laserskih žarkov. Delavnica omogoča spoznavanje nove tehnologije, ki ob njeni praktični uporabi v digitalizaciji okolja predstavlja velik kreativni in umetniški potencial.
Sodelujoči bodo lahko izkusili kako resničnost oziroma predmete s pomočjo tehnologije prenesemo v virtualni svet, kjer se odprejo številne možnosti kreativnega manipuliranja, ki omogoča, da objekte zlahka spreminjamo in postavljamo v različna okolja.
Sodelujoči se bodo na delavnici naučili kako delujejo 3D skenerji s pomočjo LIDAR tehnologije. Soočili se bodo tudi s kritičnim pogledom na to kako implementacija novih tehnologij vpliva na naše vsakdanje življenje, v luči digitalizacije resničnosti za doseganje različnih ekonomskih ciljev.

Prijave na delavnico sprejemamo preko e-pošte brida@siol.net.
Število mest je omejeno.
 
Potekala bo pod strokovnim vodstvom mentorjev: Jurija Pavlice, Sendi Mango, Toma Kerševana
 
Delavnica je primerna za starostno skupino 10+ in 99-
 
Delavnico organizira KUD BridA ob podpori JSKD in v sodelovanju z Xcentrom.
 
- - - - - - - - - - - - - -
 

// 8.12. - 18.00 otvoritev razstave konS:  Auke Touwslager, Ursula Lavrencic, Janez Jazbar, Aleš Vrhovec: "Cell Phone Disco"

 
 
Cell Phone Disko je instalacija, ki vizualizira elektromagnetno polje aktivnih mobilnih telefonov. Nekaj tisoč luči zasije ko se vzpostavi telefonaki klic v blizini. 
 
Več info:  https://www.facebook.com/cellphonedisco/
 

//

 

Cell Phone Disco is a surface that visualizes the electromagnetic field of an active mobile phone. Several thousand lights illuminate when you make or receive a phone call in the vicinity of the installation. 

 

More info: https://www.facebook.com/cellphonedisco/

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

// 9.12. - 9.00 "Gregor Krpič: auDIY" Delavnica Kons / Kons workshop

Starost/Age: 16+

 

Udeleženci bodo na 3-urni delavnici izdelali vsak svoj efekt, ga opremili z mikrofonom in spoznali številne možnosti uporabe.
Z zakasnjenim in ponavljajočim predvajanjem zvočnega posnetka, echo (audio efekt) imitira učinek odmeva zvoka npr. v veliki dvorani. V popularni in elektronski glasbi se efekt uporablja za ustvarjanje gosto prekrivnih tekstur not z ritmi, ki dopolnjujejo glasbo.

 

Prijave zbiramo na povezavi.
Število mest je omejenih!

//

 

With delayed and repetitive playback of an audio recording, echo (audio effect) mimics the sound of echo for example in a large hall. In popular and electronic music the effect is used to create densely overlaid textures of notes with rhythms that complement the music.
At the 3-hour workshop, participants will create each of their effects, equip it with a microphone and learn about the many possibilities of using it.

 

You can apply for the workhsop on this link.
Limited number of places available!

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

// 10.12. - 9.00 ZajtrkX

 

Na drugem zajtrku x bodo o zelenih priložnostih v okviru krožnega gospodarstva spregovorili:

dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Sašo Kogovšek, podžupan Mestne občine Nova Gorica

prof. dr. Matjaž Valant, Univerza v Novi Gorici

Črtomir Špacapan, direktor Regionalne razvojne agencije severne Primorske

Tomaž Repinc, predsednik uprave HIT

 
Pogovor bosta povezovala in moderirala mag. Mija Lorbek in Jurij Giacomelli.
 
Na dogodku bodo udeleženci ves čas lahko aktivno sodelovali preko aplikacije Sli.DO, ki omogoča zastavljanje vprašanj in takojšnjo analizo odgovorov za nadaljnjo razpravo. Drugi zajtrk X bo potekal v okviru Konference o prihodnosti Evrope, ki je edinstvena priložnost za državljane in državljanke Evrope, da tukaj in zdaj razpravljajo o izzivih in prednostnih nalogah Evrope. 
 
Prijave sprejemamo do 8. decembra na e-naslovu: ekscenter@ekscenter.si.
 

- - - - - - - - - - - - - -

 

// 16.12. - 16.00 "xMobil - ustvarjaj in inoviraj z nami!" // 16th of December "xMobil - create and innovate with us!"

 

Projekt xMobil bo v prvem letu delovanja razvil delujoč prototip raziskovalnega umetniškega modula na sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in inovacije na oddaljenih lokacijah. Modularno opremljena avtomobilska prikolica bo nudila vzdržljivo, a dostopno opremo za AV produkcijo in predvajanje (DJ, VJ, video, + VR / AR), zasnovana je tudi kot podpora raziskavam v projektih na osi umetnost-znanost-tehnologija, vključno z naravoslovnimi raziskavami, terensko sociologijo in vizualno antropologijo. Projekt stremi k razvoju socialnih in tehnoloških inovacij, ki premagujejo omejen dostop na oddaljenih, podeželskih in naravnih lokacijah, ki nimajo oskrbe z električno energijo in dostopa do tovrstne opreme.

 

xMobil je izbrani pilot Interreg ekosistema DIVA ter projekt Evropske prestolnice Kulture Go!2025, pri izvedbi sodelujejo: Xcenter (MONG); Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Jung d.o.o.; Zavod Projekt Atol; pridružila se nam bodo še druga podjetja.

//

In its first year of operation, the xMobil project will develop a working prototype of a solar-powered investigative art module in the form of a car trailer that enhances creativity and innovation in remote locations. This modular piece will offer durable but affordable equipment for AV production and playback (DJ, VJ, video, + VR / AR), and is also designed to support research in art-science-technology projects, including natural science research, field sociology and visual anthropology. The project aims to develop social and technological innovation for remote, rural and natural locations that do not have electricity supply and access to such equipment.

 

xMobil is the selected pilot of the Interreg ecosystem DIVA and the project of the European Capital of Culture Go! 2025, powered by: Xcenter (MONG); Academy of Arts, University of Nova Gorica

Jung d.o.o.; Projekt Atol Institute; other companies will be joining in...

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

//  16.12. - 19.00 Društvo humanistov Goriške:  Izvorni graditelji somestja, pogovor

 

100. obletnica rojstva Fulvia Monaia, pionirja v organizaciji čezmejnih dogodkov v goriškem somestju

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

//  17.12. - 13.00 Društvo humanistov Goriške: Čezmejno srečanje kulturnih delavcev

 

Dogodek poteka v sklopu mednarodnega projekta Co.So!

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

// 17.12. - 19.00 Društvo humanistov Goriške: Postjugoslovanska literatura, pogovor

 

Kako literarni svet bivše državne skupnosti še živi v literaturi pri nas in po svetu?

Gosti: Muanis Sinanović, Urban Vovk, Ivan Antić in drugi

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

// 18.12. - 16.00 Društvo humanistov Goriške v sodelovanju z zavodom iManaLab: Delavnica učenja tujih jezikov

 

Mentorici: Maša Lancner in Tina Šinigoj

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

// 20.12. - 19.00 Društvo humanistov Goriške: Dante, nacionalne literature in izmišljeni miti, pogovor

 

Ali je Dante zares dobil navdih za svoj pekel v Tolminu? Ob 700-letnici Dantejeve smrti se bomo pogovarjali o tem, kakšna je dediščina tega velikega italijanskega pisca v slovenskem okolju.

Gosti: Jernej Šček, dr. Branko Marušič in drugi

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

// 22.12. - 19.00 Društvo humanistov Goriške: Dediščina razdeljenosti, pogovor

 

O vztrajni delitvi na Vzhod in Zahod tudi dobrih 30 let po padcu Berlinskega zidu bodo spregovorili zgodovinarji dr. Oto Luthar, Luka Lisjak Gabrijelčič in dr. Kaja Širok.